Predmet témy: LETKA OREL :: Stalingrad 1942

Napísal TozziFan 08-11-2014 22:10
#1

Autor: OREL_Ninos

Mapa: Stalingrad - zima
i564.photobucket.com/albums/ss87/TozziFan/Games/IL-2%20Sturmovik%201946/grab0010_zpsd4dcdd2f.jpg

Pozadí:

Rudá armáda má v rukou Kalač a Samofalova. Obě hlavní cesty a železnice, po kterých byla zásobovaná Paulusova armáda, přeťaly vojska Rudé armády. Zůstávají jen dvě letiště. 6.armáda je už několik dní zásobovaná jen vzduchem. Na letištích Pitomnik a Gumrak stále přistávají německé dopravní letadla.
Němci posílají dvě roty tanků na sever Stalingradu na zadržení postupujících sovětských tankových brigád. Jestli padne do sovětských ruk i cesta mezi Gumrakem a Stalingradem, dny 6.armády budou sečteny.

Datum:
20.12.1942 15:00h.

Počasí:
kouřmo, bezvětří
oblačnost od 1000m

Planeset:

RED
Letiště M10.3
- Il-2 typ 2 - 12
- Il-2 typ 2 (pozdní) - 12
- LaGG-3 (35.s) - 12
- La-5 - 12
- MiG-3 (AM-38) - 12
- MiG-3U - 12
- Jak-1B - 12
- Jak-7B - 12
- Jak-9 - 12

Letiště O10.1
- Il-4 - neomezeno
- Pe-3 bis - neomezeno
- Pe-8 - neomezeno
- Jak-7B (M-105PF) - neomezeno
- Jak-9 - neomezeno


BLUE
Letiště I10.6
- MC.200 CB - neomezeno
- MC.202 Serie VII - 12
- S.M.79-I - neomezeno
- IAR 81A - neomezeno

Letiště I9.9
- Bf 109 F-2 - neomezeno
- Bf 109 F-4 - 16
- Bf 109 G-2 - 16
- Bf 110 F-2 - neomezeno
- Bf 110 G-2 - 16
- He 111 H-11 - neomezeno
- Hs 129 B-2 - neomezeno
- Ju 87 D-3 - neomezeno
- Ju 88 A-5 (pozdní) - neomezeno

Cíle/Targets:

RED
- zničit zásobovací kolony a vlak mezi posledními dvěmi funkčními letišti Pitomnik - Gumrak a Stalingradem
- chránit opevnění v K10 před leteckými a pozemními útoky
- chránit tankové jednotky jedoucí z Dubrovky a Volžskije do Stalingradu
- chránit most přes Volhu v sektoru K10.9
- zničit každé nepřátelské dopravní letadlo

BLUE
- ochránit vlak a zásobovací kolonu, která vyrazila z Pitomniku do Stalingradu
- ochránit kolonu a rotu tanků která vyrazila z Gumraku
- podpořit rotu tanků Panzer IV, která jede prorazit sovětské opevnění na sever od Stalingradu (K10)
- zaútočit na ruské tanky jedoucí z Volžskije a Dubrovky
- potopit most v sektoru K10.9
- zničit nákladní vlak jedoucí z Leninska do Volžskije

Brífink:

<ARMY NONE>Stalingrad 1942
****************************

Rudá armáda má v rukou Kalač a Samofalova. Obě hlavní cesty a železnice, po kterých byla zásobovaná Paulusova armáda, přeťaly vojska Rudé armády. Zůstávají jen dvě letiště. 6.armáda je už několik dní zásobovaná jen vzduchem. Na letištích Pitomnik a Gumrak stále přistávají německé dopravní letadla.
Němci posílají dvě roty tanků na sever Stalingradu na zadržení postupujících sovětských tankových brigád. Jestli padne do sovětských ruk i cesta mezi Gumrakem a Stalingradem, dny 6.armády budou sečteny.

Datum:
20.12.1942 15:00h

Počasí:
kouřmo, bezvětří
oblačnost od 1000m

Úkol po vybrání strany. Hodně štěstí.

==================================
Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Stalingrad 1942
****************************

Red Army holds Kalac and Samofalova. The two main roads and railways, after which it was supplied Paulus's army, cut off the troops of the Red Army. This leaves only two airports. 6.army is already several days supplied only by air. At airports Pitomnik and Gumrak still landing German transport aircraft.
Germans sent two companies of tanks north of Stalingrad to arrest the advancing Soviet tank brigades. If you fall into Soviet hands and route between Gumrak and Stalingrad, 6.armády days are numbered.

Date:
20.12.1942 03:00pm

Weather:
cloudy, no wind
clouds at 1000m

The task for the selected side. Good luck.

==================================
Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY RED>Stalingrad 1942
****************************

Datum:
20.12.1942 15:00h

Počasí:
kouřmo, bezvětří
oblačnost od 1000m

Planeset:
Letiště M10.3
- Il-2 typ 2 - 12
- Il-2 typ 2 (pozdní) - 12
- LaGG-3 (35.s) - 12
- La-5 - 12
- MiG-3 (AM-38) - 12
- MiG-3U - 12
- Jak-1B - 12
- Jak-7B - 12
- Jak-9 - 12

Letiště O10.1
- Il-4 - neomezeno
- Pe-3 bis - neomezeno
- Pe-8 - neomezeno
- Jak-7B (M-105PF) - neomezeno
- Jak-9 - neomezeno

Cíl mise:
- zničit zásobovací kolony a vlak mezi posledními dvěmi funkčními letišti Pitomnik - Gumrak a Stalingradem
- chránit opevnění v K10 před leteckými a pozemními útoky
- chránit tankové jednotky jedoucí z Dubrovky a Volžskije do Stalingradu
- chránit most přes Volhu v sektoru K10.9
- zničit každé nepřátelské dopravní letadlo

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Stalingrad 1942
****************************

Date:
20.12.1942 03:00pm

Weather:
cloudy, no wind
clouds at 1000m

Planeset:
Airfield M10.3
- Il-2M (early) - 12
- Il-2M (late) - 12
- LaGG-3 (35.series) - 12
- La-5 - 12
- MiG-3 (AM-38) - 12
- MiG-3U - 12
- Jak-1B - 12
- Jak-7B - 12
- Jak-9 - 12

Letiště O10.1
- Il-4 - unlimited
- Pe-3 bis - unlimited
- Pe-8 - unlimited
- Jak-7B (M-105PF) - unlimited
- Jak-9 - unlimited

Targets:
- Destroy supply trains and train between the last two functional airport Pitomnik - Gumrak and Stalingrad
- Protect fortifications in K10 from air and ground attacks
- Protect the armored units moving from Dubrovka and Volžskije to Stalingrad
- Protect the bridge across the Volga in the sector K10.9
- Destroy every enemy airliner

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY BLUE>Stalingrad 1942
****************************

Datum:
20.12.1942 15:00h

Počasí:
kouřmo, bezvětří
oblačnost od 1000m

Planeset:
Letiště I10.6
- MC.200 CB - neomezeno
- MC.202 Serie VII - 12
- S.M.79-I - neomezeno
- IAR 81A - neomezeno

Letiště I9.9
- Bf 109 F-2 - neomezeno
- Bf 109 F-4 - 16
- Bf 109 G-2 - 16
- Bf 110 F-2 - neomezeno
- Bf 110 G-2 - 16
- He 111 H-11 - neomezeno
- Hs 129 B-2 - neomezeno
- Ju 87 D-3 - neomezeno
- Ju 88 A-5 (pozdní) - neomezeno

Cíl mise:
- ochránit vlak a zásobovací kolonu, která vyrazila z Pitomniku do Stalingradu
- ochránit kolonu a rotu tanků která vyrazila z Gumraku
- podpořit rotu tanků Panzer IV, která jede prorazit sovětské opevnění na sever od Stalingradu (K10)
- zaútočit na ruské tanky jedoucí z Volžskije a Dubrovky
- potopit most v sektoru K10.9
- zničit nákladní vlak jedoucí z Leninska do Volžskije

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Stalingrad 1942
****************************

Date:
20.12.1942 03:00pm

Weather:
cloudy, no wind
clouds at 1000m

Planeset
Airfield I10.6
- MC.200 CB - unlimited
- MC.202 Series VII - 12
- S.M.79-I - unlimited
- IAR 81A - unlimited

Airfield I9.9
- Bf 109 F-2 - unlimited
- Bf 109 F-4 - 16
- Bf 109 G-2 - 16
- Bf 110 F-2 - unlimited
- Bf 110 G-2 - 16
- He 111 H-11 - unlimited
- Hs 129 B-2 - unlimited
- Ju 87 D-3 - unlimited
- Ju 88 A-5 late - unlimited

Targets:
- Protect the train and supply train, which started from Pitomnik to Stalingrad
- Protect the column and platoon of tanks that stormed out of Gumrak
- Support platoon of Panzer IV tanks, which goes to break through the Soviet fortifications north of Stalingrad (K10)
- To attack Russian tanks moving from Volžskije and Dubrovka
- Sink the bridge in sector K10.9
- Destroy freight train traveling from Leninist to Volžskije

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY>

Upravil TozziFan 03-02-2017 22:47

Napísal OREL_Otecko 23-11-2014 17:07
#2

Před úpravou museli červení pro otočení mapy zničit alespoň čtyři cíle. Po úpravě stačí k otočení mapy zničit cíle tři, takže se dá mapa otočit velice rychle i při větším počtu pilotů na obou stranách.

Napísal TozziFan 23-11-2014 17:23
#3

Musí vyřešit Admini serveru. Na mapě se cíle neopravovali.

Napísal Letka13_Colonel 25-06-2015 20:35
#4

Ahojte,
včera večer som letels Chirurgom mapku Stalingrad a zistil som, že Mosty, ktoré majú BLUE ako ciel sa po zničení zobrazujú ako friendly KILL. Na ttúto skutočnosť ma už dávnejšie upozrňoval BgAF=FMJ. Vtedy som mu neveril.

Konkrétne som zaútočil na južnejší most už za hranicou fronty, teda na strane RED a aj tak po zničení to bol friendly KILL.

Prosím o preverenie aj u ďalších mostov a opravu.

Napísal OREL_Erichos 25-06-2015 22:30
#5

Pozriem.

EDIT:
V mape to bolo nastavene spravne, ale FBDj to identifikovalo opačne, prehodil som to a treba to testnut. Ziadne dalsie mosty ako ciele som v mape nenasiel, ak tam su, prosim sektor a pozriem to.

Okrem toho som si vsimol aj starší Oteckov postreh a teraz musia obe strany znicit 4 ciele na otocenie mapy.

Vdaka za info borci a letu zdar.

Upravil OREL_Erichos 25-06-2015 23:13

Napísal TozziFan 03-02-2017 22:47
#6

AKTUALIZACE

Napísal OREL_Erichos 09-10-2017 10:12
#7

Asi som našiel chybu, ktorá spôsobovala, že keď BLUE zničili most cez Volgu, tak im to stále vypísalo, že zničili svoj cieľ. Táto chyba ohľadne mostov je popísaná na konci manualu FBDj a je to známy BUG nášho starého IL-2. Ošetril som to podľa manualu a keď znovu pôjde táto mapa, prosím vyskúšať.
Letu zdar.

Napísal batoh 06-11-2017 00:49
#8

OREL_Erichos napísal:

Asi som našiel chybu, ktorá spôsobovala, že keď BLUE zničili most cez Volgu, tak im to stále vypísalo, že zničili svoj cieľ. Táto chyba ohľadne mostov je popísaná na konci manualu FBDj a je to známy BUG nášho starého IL-2. Ošetril som to podľa manualu a keď znovu pôjde táto mapa, prosím vyskúšať.
Letu zdar.
Vyzkoušené, most zničen. http://www.letkao...yerid=2030

Napísal OREL_Erichos 06-11-2017 19:16
#9

Super baťohu, vidím, že aj body ti dalo správne. A čo hlásenie? Nevypísalo ti, že ničíš svojich? Veľká vďaka za otestovanie.

Napísal batoh 06-11-2017 21:36
#10

OREL_Erichos napísal:

... A čo hlásenie? Nevypísalo ti, že ničíš svojich?

Blue met their L11.1 objective

s26.postimg.org/fkjpz9vu1/il2fb-2017-11-06_21-20-56-28_up.jpg

Napísal OREL_Erichos 07-11-2017 20:07
#11

OK, tak potom je to konečne tak ako má byť.
Vďaka ahoj.