LETKA OREL Podmienky
Posledná aktualizácia: March 14 2012 14:09:49

Registrácia na tejto stránke vás zaväzuje, brať na vedomie tento kódex správania.
1. Správanie

1.1 Vyžaduje sa dobré správanie Pridávanie príspevkov, zdieľanie, nahrávanie súborov alebo sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý sa považuje za škodlivý, ohrozujúci, nezákonný, porušujúci, hanlivý, vulgárny, nenávistný, pornografický, provokatívny, rasový, etnický alebo porušovanie osobného súkromia a práva, NIE je povolené ani na jednej oficiálnej PHP-Fusion podpore. K členom ktorý toto porušujú máme nulovú toleranciu !

1.2 Nelegálne kopírovanie materiálu (pirátstvo) je zakázané

Zdieľanie, sťahovanie a kopírovanie nelegálneho materiálu (pirátstvo) chránené autorskými právami, software, hudba, video, fotografie atď. je prísne zakázané. Zverejňovanie sériových kľúčov a crackov ktoré umožňujú prístup k softwaru je zakázané. Pridávanie odkazov na stránky, ktoré poskytujú nelegálny obsah nie je povolené. Zverejňovanie informácií z iných médií, okrem všeobecne známych je povolené len v prípade, ak máte písomný súhlas vlastníka autorských práv.
Diskusia o protokole Bittorrent je povolená ak sa nejedná o transakciu súborov chránených autorskými právami. Bittorrent je používaný na mnohé legálne účely, ako je napr. distribúcia open source projektov.

1.3 Provokatívny a pornografický obsah je zakázaný

Tento projekt navštevujú a využívajú ľudia rôznych vekových kategórií. Pamätajte na to, čo môže byť vyhovujúce v jednej vekovej kategórii alebo pohlaví, tak to isté môže byť urážajúce v inej vekovej kategórii alebo v opačnom pohlaví. Pornografický, ponižujúci alebo sexuálne provokatívny obsah bude okamžite vymazaný. Ak žiadate vo fóre o pomoc s webom ktorý má takýto obsah, v príspevku musí byť napísané varovné oznámenie že sa jedná o stránky s erotickým obsahom.

1.4 SPAM, reklama a platené odkazy sú zakázané

Je zakázané prezentovať produkty alebo služby bez písomného súhlasu majiteľa stránok. Reklama typu "čeknite moj web" je prísne zakázaná. Všetky nevyžiadané informácie sú klasifikované ako SPAM. Pridávanie platených odkazov, tzv. "affiliated links" kde majiteľ dostane za kliknutie na takýto odkaz zaplatené je prísne zakázané.
Vyhradzujeme si právo odstrániť akúkoľvek informáciu, ktorá je v rozpore s týmto pravidlom.
Máme tiež nulovú toleranciu k členom, ktorý opakovane pridávajú reklamu alebo prezentujú produkty a služby bez písomného súhlasu majiteľa stránok.

1.5 Rešpektovanie moderátorov a administrátorov

Moderátori a Administrátori sú prítomný vo fóre, aby ho udržali v poriadku a zabránili nežiadúcemu správaniu sa členov. Sú tu aby pomohli celej tejto komunite. Je prísne zakázané ich urážať. Nezaťažujte zbytočne administrátorov cez ICQ, e-mail, alebo súkromné správy, otázky píšte do fóra. Akékoľvek upravenie príspevku a upozornenie od moderátora alebo administrátora musíte rešpektovať.

1.6 Sťažnosti týkajúce sa moderátorov, administrátorov a členov

Ak moderátor alebo administrátor zamkne alebo upraví váš príspevok bez upozornenia, napíšte mu kultivovaným spôsobom súkromnú správu a požiadajte ho o vysvetlenie prečo k tejto zmene prišlo. Pred tým než mu napíšete správu si nezabudnite prečítať tento kódex správania aby ste ho zbytočne nezaťažovali vašimi otázkami, pretože neznalosť kódexu nie je ospravedlnenie.
Sťažnosti týkajúce sa moderátorov, administrátorov alebo členov musia byť odoslané súkromnou správou alebo e-mailom majiteľovi stránky. Za akýchkoľvek okolností je zakázané riešiť sťažnosti vo fóre. Vždy sa obráťte na majiteľa stránky. 2. Fórum 2.1 Vyhľadávanie Pred odoslaním akejkoľvek otázky do fóra, použite vyhľadávanie. Naše fórum obsahuje stovky tém a je pravdepodobné, že vaša otázka už bola zodpovedaná. Odporúčame vyhľadávať aj v článkoch a FAQ. 2.2 Založenie novej témy Názov vašej témy musí byť stručný a musí vystihovať o čom sa v danej téme bude diskutovať. Otázka musí byť čo najkonkrétnejšia a napísaná tak, aby jej každý porozumel. Zvýšite tým vašu šancu na získanie rýchlej a presnej odpovede a pomôžete nám udržať čisté prehľadné fórum.
V prípade, že zadáte nezmyselný názov, bude vaša téma bez upozornenia vymazaná. Názvy tém, ktoré je zakázané používať napr. "pls help me", "pomoc", "nejde mi web", "ako to spraviť", atď.
Názov vašej témy je rovnako dôležitý ako vaša otázka. Ak napíšete nesprávny názov témy alebo napíšete svoju otázku spôsobom, že nevystihuje váš problém, je pravdepodobné že sa nedočkáte odpovede od ostatných členov. Správne vyplnený názov a správne napísaná otázka uľahčuje vyhľadávanie na stránke.

2.3 Založenie témy v správnom fóre

Všetky témy musia byť založené v správnom fóre. To umožní, aby bolo fórum prehľadnejšie a ľahšie sa v ňom vyhľadávalo. Nezabúdajte, že všetky otázku musia smerovať do fóra, preto nežiadajte o podporu v Shoutboxe.

2.4 Použitie správneho jazyka

Váš jazyk je veľmi dôležitý. Vyjadrujte sa zrozumiteľne, nepíšte veľkými písmenami, nepoužívajte veľa výkričníkov, otáznikov a hlavne nepoužívajte SMS jazyk (skratky). Práve SMS jazyk sa najčastejšie využíva na našich stránkach, ale nie každý mu rozumie. Majte na pamäti, že jedna téma môže pomôcť stovkám alebo tisíckam ľudí v prípade že je napísaná zrozumiteľne. Berte tiež na vedomie, že všetky príspevky musia byť napísané v úradnom jazyku danej lokality. Výnimkou je český jazyk, ktorý je povolený.
Správnym používaním jazyka docielite, že moderátori a administrátori budú mať viac času na vaše odpovede, namiesto neustáleho upravovania príspevkov.

2.5 Všetky príspevky musia mať zmysel

Pred odoslaním vášho príspevku, použite náhľad a skontrolujte či je správne napísaný, či má zmysel a či má vôbec niečo spoločné s danou témou. Je zakázané v konkrétnej téme s konkrétnou otázkou, začať diskutovať o niečom inom.
Ďakovné príspevky sú povolené, ale je absolútne neakceptovateľné ak je pod sebou 10 príspevkov od 10 osôb s rovnakým obsahom.

2.6 Duplicitné témy, príspevky a bumping

Je prísne zakázané zakladať 2 rovnaké témy. Je prísne zakázané napísať viac príspevkov za sebou. Ak ste na niečo zabudli, upravte váš posledný príspevok a pripíšte to tam. Jedinou výnimkou je, ak po vašom poslednom príspevku najmenej týždeň (7 dní) nikto nenapísal žiadny nový príspevok, môžete mať 2 príspevky pod sebou.

2.7 Pravidlá pre podpisy

Veľkosť písma v texte pre váš podpis, by mal byť väčší ako je predvolená veľkosť textu vo fóre. Je prísne zakázané vkladať obrázky vačšie ako 468x60 pixelov (štandardný banner). Vložený obrázok nesmie slúžiť ako odkaz na váš web. Využitie animovaných obrázkov je povolené, animovaný obrázok nesmie odvádzať pozornosť od fóra. Maximálna veľkosť takéhoto obrázku je 50 kB. Je zakázané vložiť viac ako 1 obrázok do podpisu. Maximálny počet riadkov v podpise nesmie byť vyšší ako 4 riadky. Textové odkazy na vaše webové stránky sú v podpise povolené. Moderátori a administrátori majú právo odstrániť váš podpis ak to považujú za potrebné. Na obsah podpisu sa vzťahuje odsek 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 kódexu správania.

2.8 Avatar nesmie byť provokatívny

Akékoľvek avatary ktoré sú provokatívne, násilné, pornografické, protiprávne, hanlivé, poburujúce, obťazujúce, vulgárne, obscénne, podvodné, urážajúce alebo rasovo provokatívne budú vymazané.
Avatary podobné tým ktoré používajú moderátori a administrátori budú vymazané bez upozornenia.

2.9 Uznanie

Nezabúdajte vzniesť ostatným uznanie. Nevzťahuje sa len na autorské práva, ale aj na konštruktívne vyriešenie problémov. Veľmi dôležitá je pozitívna odpoveď, ktorá každému zjednoduší ďalšiu spoluprácu.

3. Všeobecné

3.1 Polia v profile

Povinné údaje :
Meno:
Heslo:
E-mail:
Bydlisko:
Dátum narodenie:
Bez týchto údajov nebude registrácia úspešná.
Nepovinné polia v profile môžete nechať prázdne. Ak sa ich rozhodnete vyplniť, informácie musia byť pravdivé. Je zakázané vyplniť polia napr. textom "nič", "n/a" alebo neakými nezmyselnými slovami.

3.2 Následky porušenia pravidiel

Nerešpektovanie týchto pravidiel vám dočasne alebo natrvalo zakáže prístup na túto poprípade všetky oficiálne podpory PHP-Fusion.
Ak nebudete rešpektovať vyššie uvedené pravidlá, dostanete upozornenie, ktoré ak porušíte bude vám na časové obdobie poprípade na neurčito udelený BAN o ktorom rozhodne moderátor, administrátor alebo majiteľ stránky. Upozornenie dostanete formou súkromnej správy, e-mailu alebo odpoveďou na váš príspevok vo fóre od niektorého moderátora, administrátora alebo majiteľa stránky.